• Hulp
 • Over ons
 • Vacatures
 • Partners
 • Contact

Privacyverklaring TicketSwap

Laatste versie: mei 2019

 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn Ticketswap B.V., handelend onder de naam Ticketswap. Onze contactgegevens vind je onderaan deze Privacyverklaring. TicketSwap is een veilige, handige en eerlijke plaats om e-tickets te kopen en te verkopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theater en dagjes uit, met een focus op fraudepreventie door strenge controles en samenwerking met organisaties en partners (de Diensten). Meer informatie over ons en onze diensten vind je op onze website: www.ticketswap.nl (en alle subdomeinen voor andere landen) (de Website) of op de mobiele applicatie die wordt aangeboden onder de naam TicketSwap (de App). 

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen via onze Diensten, Website en App. We leggen ook uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Onderaan deze Privacyverklaring leggen we uit welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Privacy en relevante wetgeving

We geven om jouw privacy. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in de plaats is gekomen van de verschillende privacywetten in de Europese lidstaten en aan de Telecommunicatiewet (TW)). Deze wetgeving wordt hierna aangeduid als de Relevante Wetgeving.

Persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring wordt onder het begrip “persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden gebruiken we deze?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van je verzamelen wanneer je onze Website, App en/of Diensten gebruikt, zoals:

(Persoons)gegevens

Doel(en)

Algemene informatie: naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats en land van verblijf, telefoonnummer, e-mailadres en avatar


We gebruiken:

 • jouw algemene informatie om op de juiste manier contact met je op te nemen;

 • jouw e-mailadres om je informatie en updates over jouw transactie(s) te sturen; Met jouw (optionele) toestemming kunnen we je ook informatie sturen via een nieuwsbrief over onderwerpen die mogelijk interessant voor jou zijn;

 • jouw avatar en woonplaats en land van verblijf om jouw account te personaliseren;

 • jouw telefoonnummer om te controleren of deze echt bestaat en het van jou is. Wanneer je tickets verkoopt, wordt de verificatie van jouw telefoonnummer (en niet het nummer zelf) op onze Websites weergegeven om het verkopen en kopen van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Wanneer jouw ticket is verkocht, sturen we een sms-bericht naar jouw telefoonnummer.

Betalingsinformatie:

Bankrekening, geanonimiseerde betalingsgegevens en naam van de rekeninghouder

We gebruiken:

 • Jouw betalingsgegevens om ons - en de verwerkers waarmee wij samenwerken - in staat te stellen jouw betalingen te verwerken en te registreren. 

Social media-informatie:


Facebook-app-specifieke ID en Twitter-ID


Google Login
Snapchat

 Instagram

We gebruiken: 


 • Jouw Facebook-ID, avatar, naam, Facebook e-mailadres, vrienden en jouw woonplaats om (je in staat te stellen) jouw account aan te vullen (optioneel). Deze "Facebook-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Facebook-ID's voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. 

 • Jouw Twitter-ID, gebruikersnaam, naam, locatie, aantal volgers, aantal vrienden, aantal statusupdates, beveiligingsstatus, verificatiestatus en datum waarop jouw account is gemaakt om jouw account volledig te maken. Deze "Twittergegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. 

 • Jouw Google-ID, Google Mail. Voornaam, achternaam, locatie. Deze "Google-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer je tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Google Mail en Google ID voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Jouw openbaar Snapchat-profiel wordt gebruikt door Ticketswap Apps na bevestiging van de gebruiker. We kunnen het openbare Snapchat-profiel gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. 

 • Jouw openbare Instagram-profiel wordt gebruikt door Ticketswap Apps na bevestiging van de gebruiker. We kunnen het openbare Instagram-profiel gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. 

Elektronische identificatiegegevens:

IP-adres, cookies en pixels

We gebruiken:

 • Jouw IP-adres, cookies en pixels om met je te communiceren in een taal die je spreekt en om je de inhoud te tonen die betrekking heeft op het land waar je woont. 

Fraudepreventie:


Persoonlijke en technische informatie

We gebruiken:

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen.Waarom kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

 • Toestemming: Voor het versturen van nieuwsbrieven en direct marketing via e-mail vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming kan ook eenvoudig worden ingetrokken via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij verwerken jouw algemene informatie, betalingsgegevens, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen om je als gebruiker van onze diensten te kunnen voorzien.

 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om bepaalde algemene informatie en betalingsgegevens, zoals factuurgegevens en jouw land van vestiging, op te slaan in onze administratie voor de Belastingdienst.

 • Gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van algemene informatie, betalingsinformatie, sociale informatie en elektronische identificatiemiddelen, om gebruikersactiviteiten te loggen, om onrechtmatig gebruik van de account en Diensten te identificeren en te voorkomen.

Ben je nog geen zestien jaar?

Als je jonger dan zestien jaar bent, mag je jouw profiel niet registreren op onze Websites of Apps. De reden hiervoor is dat de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) ons strikte regels oplegt met betrekking tot de persoonsgegevens van minderjarigen. 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Het is ons beleid om alleen die persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben worden door ons niet verwerkt of opgeslagen.

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • Persoonsgegevens in onze boekhouding voor de Belastingdienst bewaren wij 10 jaar nadat je tickets heeft gekocht of verkocht via ons Platform;

 • Persoonsgegevens die wij verwerken om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen, slaan wij 5 jaar op na jouw laatste login.

Alle andere persoonsgegevens die wij gebruiken in het kader van jouw account bewaren wij gedurende 2 jaar na jouw laatste login. Als jouw account inactief is, sturen wij je na 2 jaar een melding en verwijderen wij jouw account en persoonsgegevens als jouw account inactief blijft. Ook zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw account verwijdert. 

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

TicketSwap verkoopt, verhandelt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. We maken echter wel gebruik van “Gegevensverwerkers” die ons ondersteunen bij het leveren van onze Diensten. In dit kader ontvangen deze Gegevensverwerkers persoonsgegevens van ons die zij in opdracht van ons verwerken. Door middel van “Gegevensverwerkingsovereenkomsten” verplichten wij contractueel alle Gegevensverwerkers met wie wij samenwerken, om de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven. Deze Gegevensverwerkers zijn verplicht om onze instructies strikt op te volgen. Zij zullen de persoonsgegevens daarom niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij zullen controleren of al onze Gegevensverwerkers voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EU, indien een van onze Gegevensverwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen en/of partijen die een passend beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese normen. Wij controleren onder meer of een organisatie buiten de EU in de Privacy Shield-lijst is opgenomen en of het beschermingsniveau van het derde land is goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over het Privacy Shield Program kun je hier vinden.

Doorgifte van gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens - per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van de persoonsgegevens staan vermeld in Bijlage 1. 

Generieke geaggregeerde gegevens kunnen wij delen met onze zakelijke partners en aan ons gelieerde ondernemingen. In dat geval worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeoorloofde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. Zo nemen we onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL);

 • De gegevens en de toegang daartoe zijn beveiligd met wachtwoorden en tweestapsverificatie;

 • Alle nieuwe medewerkers worden tijdens het inwerken getraind op het gebied van dataprivacy;

 • Periodieke training over dataprivacy voor alle medewerkers;

 • Beperkte toegang tot databases met personeelsinformatie voor senior medewerkers;

 • Achtergrondonderzoek van alle medewerkers voorafgaand aan de indienstneming.

 

Websites van derden

Je kunt op onze Website (hyper)links vinden die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website. Bovendien kunnen deze websites, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Browsen en interactie op andere websites, met inbegrip van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de Website om jouw ervaring te verbeteren wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat op jouw computer kan worden opgeslagen wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert jouw browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat onze Website jouw browser of computer herkent.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technische cookies: Technische cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Zij stellen je in staat om door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de functies die erin zijn opgenomen.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina's worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren.

Tracking-cookies: Tracking-cookies monitoren het klik- en surfgedrag van onze bezoekers. Door middel van deze cookies kunnen wij zien of en wanneer je naar jouw profiel kijkt en of je doorklikt naar onze Website. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om je advertenties te tonen die passen bij jouw interesses. Voor meer informatie over het bijhouden van cookies die worden gebruikt voor advertenties die zijn aangepast aan jouw interesses en hoe je je kunt afmelden voor deze cookies, kun je Your Online Choices of Cookiebot gebruiken. 

Als je niet wilt dat cookies naar jouw computer worden verzonden, kun je dit wijzigen in de cookie-instellingen van jouw browser. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of niet zo goed werken zonder cookies. Als je je wilt afmelden voor het gebruik van tracking-cookies, klik hier:

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We streven ernaar onze Website en Diensten voortdurend te verbeteren. Daarom zullen we van tijd tot tijd onze Privacyverklaring bijwerken. Als er sprake is van belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, dan vermelden we dit op onze Website en App samen met de herziene Privacyverklaring. We kunnen ook, voordat je gebruikmaakt van onze diensten, melden dat onze Privacyverklaring is aangepast. Je moet akkoord gaan met de bijgewerkte Privacyverklaring om door te kunnen gaan met het gebruik van onze Website en App.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals vastgelegd in de Relevante Wetgeving beschik je over het recht:

 • tot toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Hier vind je een kopie van de persoonlijke informatie die wij van jou verwerken;

 • jouw persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, controleren of verwijderen uit onze systemen;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • een klacht in te dienen bij jouw nationale gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Een lijst van alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie kun je hier vinden.

Houd er rekening mee dat je jouw persoonsgegevens ook kunt bewerken of verwijderen door in te loggen op jouw persoonlijke account.

Als je gebruik wilt maken van jouw bovengenoemde rechten of als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Wij zullen ons best doen om binnen 30 dagen op een van bovenstaande verzoeken te reageren.

 

TICKETSWAP B.V.,

handelend onder de naam TicketSwap 

 

Rokin 75

1012KL Amsterdam 

Nederland

 

KvK-nummer: 59084952

BTW-nummer: NL8533.10488.B01

Telefoon: +31 20 308 06 76

E-mail: info@ticketswap.com 

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens om onze Diensten te leveren, worden hieronder vermeld:

 

Verwerker

Doel

Locatie

Toelichting

Branch Marketing Analytics

Marketing/Analyse

Californië, VS

Branch biedt oplossingen die informatie kunnen bundelen over de gebruikersinteractie op verschillende apparaten, platformen en kanalen. Dit doet Branch door een holistisch overzicht te geven van de verschillende contactpunten van de gebruikers en door ervoor te zorgen dat de links de gebruikers naar de juiste plek op de website of de app leiden. Raadpleeg de Branch Privacy Policy voor meer informatie.

Facebook

Marketing/Analyse

Californië, VS

Voor Facebook maken we gebruik van de diensten van Facebook Custom Audience ((zie Facebook Business voor meer informatie). Dit betekent dat de Facebook-gegevens die je met ons hebt gedeeld, in een gehashed formaat (terug) naar Facebook worden gestuurd. Facebook is contractueel verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het leveren van doelgroepgerichte diensten. Kijk hier voor de relevante voorwaarden.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Firebase

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analysedienst van Google Inc. (“Google”). Raadpleeg het partnerbeleid van Google om inzicht te krijgen in het gebruik van persoonsgegevens door Google. Firebase Analytics kan persoonsgegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. Deze applicatie maakt gebruik van identifiers voor mobiele apparaten (met inbegrip van Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies om de Firebase Analytics-dienst uit te voeren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies door middel van toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door het volgen van de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van deze privacyverklaring, indien beschikbaar. Verzamelde persoonsgegevens: cookies, unieke apparaat-identifiers voor reclame (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA) en gebruiksgegevens. Zie hier voor de details. Bovendien gebruiken we Firebase ook voor push-meldingen. We sturen meldingen om de gebruiker weer in contact te brengen met onze mobiele apps en deze te behouden.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Google Adwords

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google AdWords is een door Google ontwikkelde online advertentiedienst waarbij adverteerders betalen om korte reclameteksten, productlijsten en videocontent binnen het Google-advertentienetwerk aan webgebruikers (Google Display Network, Google Search, YouTube, etc.) te tonen. Deze bedrijven gebruiken ook geautomatiseerde technologieën om informatie te verzamelen wanneer je op onze advertenties klikt, waardoor de effectiviteit van onze marketinginspanningen (zoals: re-marketing/re-targeting-doeleinden) kan worden gemonitord en beheerd. Je kunt je afmelden voor het automatisch verzamelen van informatie door advertentienetwerken van derden met als doel advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses. Zie hier voor de details en relevante voorwaarden.

]

Google Analytics

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Analytics is een webanalysedienst van Google. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. De verzamelde persoonsgegevens zijn cookies en gebruiksgegevens. Zie hier voor meer informatie.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Google Login API

Marketing

Californië, VS

Een Google-account is een gebruikersaccount dat vereist is voor toegang tot en verificatie en autorisatie voor bepaalde online Google-diensten, waaronder Gmail en soortgelijke producten. Het is een openbare API en dienst die wordt geleverd door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. We gebruiken Google Login API voor een snel registratieproces.

Google Optimize

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Optimize (Optimize) is een experimenteertool ontwikkeld door Google. Optimize maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inhoudsvarianten af te stemmen op een gebruiker en een content-experimentcookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. We gebruiken deze tool om de betrokkenheid van bezoekers bij een website-experiment zoals een A/B-test vast te leggen en bij te houden, waarbij de helft van onze websitegebruikers de ene webpagina en de andere helft een andere aangepaste variant ziet. Deze tests helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren.

Google Tag Manager

Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Tag Manager is een tag management systeem gemaakt door Google om JavaScript en HTML tags te beheren die gebruikt worden voor het bijhouden en analyseren van websites. Wij gebruiken deze dienst om scripts in onze webpagina’s te laden. Deze scripts kunnen tracking- of reclamedoeleinden hebben die ook in deze Privacyverklaring worden genoemd.

Hotjar

Marketing/Analyse

Malta, EU

Hotjar is een tool waarmee het online gedrag van onze bezoekers wordt geregistreerd. Door middel van analyse- en feedbacktools geeft Hotjar ons een indicatie van hoe we ons platform kunnen verbeteren.

Raadpleeg de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie.

Instagram

Marketing

Californië, VS

Instagram is een dienst voor het delen van foto’s en video’s op sociale netwerken van Facebook, Inc. De gebruiker kan elke vermelding of alles op Instagram delen op basis van de functie die wordt aangeboden in het platform. Voor publieke accounts kan iedereen op Instagram het verhaal van de gebruiker zien, terwijl voor privéaccounts alleen goedgekeurde volgers verhalen kunnen zien. Wanneer we gebruik maken van de diensten van Instagram is het privacybeleid van Instagram van toepassing. 

Raadpleeg deze thread voor meer informatie.

Mailchimp

Mass messaging

Georgia, VS

We gebruiken Mailchimp om promotionele e-mails te versturen naar onze gebruikers. We delen je naam en je e-mailadres met Mailchimp. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Mailchimp is het privacybeleid van Mailchimp van toepassing.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Mailgun

Mass messaging

Californië, VS

We gebruiken Mailgun om e-mails te versturen naar onze gebruikers. We delen verschillende soorten persoonsgegevens met Mailgun, afhankelijk van wat voor soort bericht we versturen. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Mailgun is het privacybeleid van Mailgun van toepassing.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

MessageBird

Mass messaging

Nederland, EU

Wij maken gebruik van MessageBird voor het versturen van sms-berichten en e-mails naar onze gebruikers. Wij delen jouw telefoonnummer, e-mailadres en sms-inhoud met MessageBird. De inhoud van de SMS kan persoonlijke informatie bevatten om jou direct te kunnen bereiken (bijvoorbeeld jouw naam). Wanneer wij gebruik maken van de diensten van MessageBird is het privacybeleid van MessageBird van toepassing.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Mixpanel

Marketing/Analyse

Californië, VS.

Mixpanel is een bedrijf voor bedrijfsanalyse. Het volgt de interacties van gebruikers met web- en mobiele applicaties en biedt tools voor gerichte communicatie met hen. De tool-set bevat in-app A/B-tests en enquêteformulieren voor gebruikers. De verzamelde gegevens worden gebruikt om aangepaste rapporten op te stellen en de betrokkenheid en het behoud van de gebruiker te meten. Ticketswap gebruikt Mixpanel voor betere rapportage en gebruikersanalyse.


Privacyverklaring van Mixpanel

Mollie 

Betalingen - Alleen voor betalingen in EUR

Nederland, EU

Bij de uitvoering van haar diensten treedt Mollie op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als betalingsdienstaanbieder heeft Mollie echter ook eigen verplichtingen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Mollie kan daarom ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Mollie als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Mollie van toepassing.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Przelewy24 (“P24”)

Betalingen - Enkel voor PLN-betalingen

Polen, EU

Bij de uitvoering van haar diensten treedt P24 op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als aanbieder van betalingsdiensten heeft P24 echter ook eigen verplichtingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. P24 kan daarom ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die P24 als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van P24 van toepassing. Zie voor meer informatie ook de pagina met informatie over de AVG

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

SecureSwap

Mass messaging

Nederland, EU

Voor onze SecureSwap-dienst hebben we een samenwerking met verschillende ticketaanbieders. Met deze ticketaanbieders hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Zie hier voor de volledige lijst van partneraanbieders en organisatoren van tickets.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Segment

Marketing/Analyse

Californië, VS

Segment is een plaats om klantgegevens te verzamelen en te versturen naar onze tools voor analyse (bijv. Google Analytics, Firebase) en marketingdoeleinden (zoals Google Adwords, Facebook Pixel etc.). Segment is in wezen een bedrijf dat ons helpt onze klantgegevens te verwerken. Wij verzamelen persoonsgegevens en cookies om de gebruikers te identificeren en de gegevens naar Segment te pushen om verbinding te maken met andere producten van derden voor analyse- en marketingdoeleinden. Zie hier voor meer details.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Snapchat

Marketing

Californië, VS

Snap Inc. is een Amerikaans technologie- en camerabedrijf, gevestigd in Santa Monica, Californië. We gebruiken Snapchat API om onze gebruikers een kans te geven om hun openbare informatie op Snapchat te delen.

Privacybeleid van Snapchat

Stripe

Betalingen

Californië, VS

Bij de uitvoering van haar diensten treedt Stripe op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als betalingsdienstaanbieder heeft Stripe echter ook eigen verplichtingen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Stripe kan dan ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Stripe als Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Stripe van toepassing.

Bij het verwerken van betalingen of uitbetalingen kunnen wij Stripe gebruiken om betalingen aan ons en andere gebruikers te verwerken. In een dergelijk geval worden jouw betalingsgegevens via een versleutelde verbinding naar Stripe verzonden. Stripe gebruikt en verwerkt jouw betalingsgegevens, zoals het bankrekeningnummer, in overeenstemming met de privacyverklaring van Stripe. Alleen de geanonimiseerde gegevens die wij zelf nodig hebben voor de verwerking van betalingen (zoals de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer) slaan wij zelf op. 

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

TransferWise

Betalingen

Verenigd, Koninkrijk, EU

TransferWise wordt gebruikt voor het verrichten van betalingen aan Verkopers in een bepaald aantal landen* in Centraal Oost-Europa. We versturen de naam van de rekeninghouder, het IBAN-nummer en de geboortedatum naar TransferWise om de betaling te verrichten. 

Wanneer jij als Verkoper betalingen ontvangt in een van de eerdergenoemde landen, geldt de privacyverklaring van TransferWise.


*raadpleeg de FAQ over betalingen.