Privacyverklaring TicketSwap

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn Ticketswap B.V., handelend onder de naam Ticketswap. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze Privacyverklaring. TicketSwap is een veilige, handige en eerlijke plaats om e-tickets te kopen en te verkopen voor concerten, festivals, sportevenementen, theater en dagjes uit, met een focus op fraudepreventie door strenge controles en samenwerking met organisaties en partners (de Diensten). Meer informatie over ons en onze diensten vindt u op onze website: www.ticketswap.nl (en alle subdomeinen voor andere landen) (de Website) of op de mobiele applicatie die wordt aangeboden onder de naam TicketSwap (de App)).

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen via onze Diensten, Website en App. We leggen ook uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Onderaan deze Privacyverklaring leggen we uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Privacy en relevante wetgeving

We geven om uw privacy. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in de plaats is gekomen van de verschillende privacywetten in de Europese lidstaten en aan de Telecommunicatiewet (TW)). Deze wetgeving wordt hierna aangeduid als de Relevante Wetgeving.

Persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring wordt onder het begrip “persoonsgegevens” verstaan alle informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden gebruiken we deze?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u onze Website, App en/of Diensten gebruikt, zoals:

(Persoons)gegevens
Doel(en)
Algemene Informatie

Naam, geboortedatum, geslacht, woonplaats en land van verblijf, telefoonnummer, e-mailadres en avatar 

We gebruiken

 • Uw algemene informatie om op de juiste manier contact met u op te nemen;
 • uw e-mailadres om u informatie en updates over uw transactie(s) te sturen; Met uw (optionele) toestemming kunnen we u ook informatie sturen via een nieuwsbrief over onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn;
 • uw avatar en woonplaats en land van verblijf om uw account te personaliseren;
 • uw telefoonnummer om te controleren of deze echt bestaat en het van u is. Wanneer u tickets verkoopt, wordt de verificatie van uw telefoonnummer (en niet het nummer zelf) op onze Websites weergegeven om het verkopen en kopen van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Wanneer uw ticket is verkocht, sturen we een sms-bericht naar uw telefoonnummer.

Betalingsinformatie

Bankrekening, geanonimiseerde betalingsgegevens en naam van de rekeninghouder


We gebruiken

 • uw betalingsgegevens om ons - en de verwerkers waarmee wij samenwerken - in staat te stellen uw betalingen te verwerken en te registreren.  

Social media-informatie

Facebook-app-specifieke ID en Twitter-ID


We gebruiken

 • uw Facebook-ID, avatar, naam, Facebook e-mailadres, vrienden en uw woonplaats om (u in staat te stellen) uw account aan te vullen (optioneel). Deze "Facebook-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer u tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Facebook-ID's voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Uw Twitter-ID, gebruikersnaam, naam, locatie, aantal volgers, aantal vrienden, aantal statusupdates, beveiligingsstatus, verificatiestatus en datum waarop uw account is gemaakt om uw account volledig te maken. Deze "Twittergegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer u tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers.

Google Login

 • Uw Google-ID, Google Mail. Voornaam, achternaam, locatie. Deze "Google-gegevens" worden getoond op onze Websites en mobiele apps wanneer u tickets verkoopt om de verkoop en aankoop van tweedehands tickets veiliger te maken voor (potentiële) kopers. Verder gebruiken we Google Mail en Google ID voor marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.

Snapchat
 • Uw openbaar Snapchat-profiel wordt gebruikt door Ticketswap Apps na bevestiging van de gebruiker. We kunnen het openbare Snapchat-profiel gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.

Instagram
 • Uw openbare Instagram-profiel wordt gebruikt door Ticketswap Apps na bevestiging van de gebruiker. We kunnen het openbare Instagram-profiel gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden, zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring.

Elektronische identificatiegegevens
IP-adres, cookies en  pixels


We gebruiken

 • Uw IP-adres, cookies en pixels om met u te communiceren in een taal die u spreekt en om u de inhoud te tonen die betrekking heeft op het land waar u woont.

Fraudepreventie

Persoonlijke en technische informatie


We gebruiken

 • Wij gebruiken persoonsgegevens om fraude (of gebruikers die fraude hebben gepleegd) te voorkomen

Waarom kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

Bent u nog geen zestien jaar?

Als u jonger dan zestien jaar bent, mag u uw profiel niet registreren op onze Websites of Apps. De reden hiervoor is dat de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) ons strikte regels oplegt met betrekking tot de persoonsgegevens van minderjarigen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Het is ons beleid om alleen die persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben worden door ons niet verwerkt of opgeslagen.

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden:

Alle andere persoonsgegevens die wij gebruiken in het kader van uw account bewaren wij gedurende 2 jaar na uw laatste login. Als uw account inactief is, sturen wij u na 2 jaar een melding en verwijderen wij uw account en persoonsgegevens als uw account inactief blijft. Ook zullen we uw persoonsgegevens verwijderen als u uw account verwijdert.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

TicketSwap verkoopt, verhandelt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden. We maken echter wel gebruik van “Gegevensverwerkers” die ons ondersteunen bij het leveren van onze Diensten. In dit kader ontvangen deze Gegevensverwerkers persoonsgegevens van ons die zij in opdracht van ons verwerken. Door middel van “Gegevensverwerkingsovereenkomsten” verplichten wij contractueel alle Gegevensverwerkers met wie wij samenwerken, om de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven. Deze Gegevensverwerkers zijn verplicht om onze instructies strikt op te volgen. Zij zullen de persoonsgegevens daarom niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij zullen controleren of al onze Gegevensverwerkers voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EU, indien een van onze Gegevensverwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen en/of partijen die een passend beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese normen. Wij controleren onder meer of een organisatie buiten de EU in de Privacy Shield-lijst is opgenomen en of het beschermingsniveau van het derde land is goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over het Privacy Shield Program kunt u hier vinden.

Doorgifte van gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens - per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van de persoonsgegevens staan vermeld in Bijlage 1.

Generieke geaggregeerde gegevens kunnen wij delen met onze zakelijke partners en aan ons gelieerde ondernemingen. In dat geval worden de gegevens volledig geanonimiseerd.

Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeoorloofde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. Zo nemen we onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:

 

Websites van derden

U kunt op onze Website (hyper)links vinden die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites staan en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website. Bovendien kunnen deze websites, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Browsen en interactie op andere websites, met inbegrip van websites die gelinkt zijn naar of vanaf onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van dergelijke websites.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de Website om uw ervaring te verbeteren wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert uw browser en/of computer. Wanneer u onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat onze Website uw browser of computer herkent.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technische cookies: Technische cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Zij stellen u in staat om door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de functies die erin zijn opgenomen.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina's worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren.

Tracking-cookies: Tracking-cookies monitoren het klik- en surfgedrag van onze bezoekers. Door middel van deze cookies kunnen wij zien of en wanneer u naar uw profiel kijkt en of u doorklikt naar onze Website. Wij kunnen deze cookies ook gebruiken om u advertenties te tonen die passen bij uw interesses. Voor meer informatie over het bijhouden van cookies die worden gebruikt voor advertenties die zijn aangepast aan uw interesses en hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies, kunt u Your Online Choices of Cookiebot gebruiken.

Als u niet wilt dat cookies naar uw computer worden verzonden, kunt u dit wijzigen in de cookie-instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of niet zo goed werken zonder cookies. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van tracking-cookies, klik hier:

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We streven ernaar onze Website en Diensten voortdurend te verbeteren. Daarom zullen we van tijd tot tijd onze Privacyverklaring bijwerken. Als er sprake is van belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, dan vermelden we dit op onze Website en App samen met de herziene Privacyverklaring. We kunnen ook, voordat u gebruikmaakt van onze diensten, melden dat onze Privacyverklaring is aangepast. U moet akkoord gaan met de bijgewerkte Privacyverklaring om door te kunnen gaan met het gebruik van onze Website en App.

Uw rechten en onze contactgegevens

Zoals vastgelegd in de Relevante Wetgeving, beschikt u over het recht:

Houd er rekening mee dat u uw persoonsgegevens ook kunt bewerken of verwijderen door in te loggen op uw persoonlijke account.

Als u gebruik wilt maken van uw bovengenoemde rechten of als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Wij zullen ons best doen om binnen 30 dagen op een van bovenstaande verzoeken te reageren.

TICKETSWAP B.V.,

handelend onder de naam TicketSwap

Rokin 751012KL Amsterdam Nederland

 

KvK-nummer: 59084952

BTW-nummer: NL8533.10488.B01

Telefoon: +31 20 308 06 76

E-mail: info@ticketswap.com

 

De Gegevensverwerkers die wij gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens om onze Diensten te leveren, worden hieronder vermeld:


Maltaë, EU

Hotjar is een tool waarmee het online gedrag van onze bezoekers wordt geregistreerd. Door middel van analyse- en feedbacktools geeft Hotjar ons een indicatie van hoe we ons platform kunnen verbeteren. Raadpleeg de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie.
Verwerker
Doel
Locatie Toelichting
Facebook
Marketing/Analyse
Californië, VS

Voor Facebook maken we gebruik van de diensten van Facebook Custom Audience ((zie Facebook Business voor meer informatie). Dit betekent dat de Facebook-gegevens die u met ons hebt gedeeld, in een gehashed formaat (terug) naar Facebook worden gestuurd. Facebook is contractueel verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het leveren van doelgroepgerichte diensten. Kijk hier voor de relevante voorwaarden.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Firebase
Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Analytics voor Firebase of Firebase Analytics is een analysedienst van Google Inc. (“Google”). Raadpleeg het partnerbeleid van Google om inzicht te krijgen in het gebruik van persoonsgegevens door Google. Firebase Analytics kan persoonsgegevens delen met andere tools van Firebase, zoals Crash Reporting, Authentication, Remote Config of Notifications. Deze applicatie maakt gebruik van identifiers voor mobiele apparaten (met inbegrip van Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies om de Firebase Analytics-dienst uit te voeren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Firebase-functies door middel van toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door het volgen van de instructies in andere Firebase-gerelateerde secties van deze privacyverklaring, indien beschikbaar. Verzamelde persoonsgegevens: cookies, unieke apparaat-identifiers voor reclame (bijvoorbeeld Google Advertiser ID of IDFA) en gebruiksgegevens. Zie hier voor de details. Bovendien gebruiken we Firebase ook voor push-meldingen. We sturen meldingen om de gebruiker weer in contact te brengen met onze mobiele apps en deze te behouden.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst


Google Adwords Marketing/Analyse

Californië, VS

Google AdWords is een door Google ontwikkelde online advertentiedienst waarbij adverteerders betalen om korte reclameteksten, productlijsten en videocontent binnen het Google-advertentienetwerk aan webgebruikers (Google Display Network, Google Search, YouTube, etc.) te tonen. Deze bedrijven gebruiken ook geautomatiseerde technologieën om informatie te verzamelen wanneer u op onze advertenties klikt, waardoor de effectiviteit van onze marketinginspanningen (zoals: re-marketing/re-targeting-doeleinden) kan worden gemonitord en beheerd. U kunt zich afmelden voor het automatisch verzamelen van informatie door advertentienetwerken van derden met als doel advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses. Zie hier voor de details en relevante voorwaarden.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Google Analytics Marketing/Analyse

Californië, VS

gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. De verzamelde persoonsgegevens zijn cookies en gebruiksgegevens. Zie hier voor meer informatie.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.

Google Login API Marketing Californië, VS

Een Google-account is een gebruikersaccount dat vereist is voor toegang tot en verificatie en autorisatie voor bepaalde online Google-diensten, waaronder Gmail en soortgelijke producten. Het is een openbare API en dienst die wordt geleverd door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. We gebruiken Google Login API voor een snel registratieproces.

Google Optimize Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Optimize (Optimize) is een experimenteertool ontwikkeld door Google. Optimize maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inhoudsvarianten af te stemmen op een gebruiker en een content-experimentcookie om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. We gebruiken deze tool om de betrokkenheid van bezoekers bij een website-experiment zoals een A/B-test vast te leggen en bij te houden, waarbij de helft van onze websitegebruikers de ene webpagina en de andere helft een andere aangepaste variant ziet. Deze tests helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren.

Google Tag Manager Marketing/Analyse

Californië, VS

Google Tag Manager is een tag management systeem gemaakt door Google om JavaScript en HTML tags te beheren die gebruikt worden voor het bijhouden en analyseren van websites. Wij gebruiken deze dienst om scripts in onze webpagina's te laden. Deze scripts kunnen tracking- of reclamedoeleinden hebben die ook in deze Privacyverklaring worden genoemd.
Hotjar
Instagram Marketing Californië, VS

Instagram is een dienst voor het delen van foto's en video's op sociale netwerken van Facebook, Inc. De gebruiker kan elke vermelding of alles op Instagram delen op basis van de functie die wordt aangeboden in het platform. Voor publieke accounts kan iedereen op Instagram het verhaal van de gebruiker zien, terwijl voor privéaccounts alleen goedgekeurde volgers verhalen kunnen zien. Wanneer we gebruik maken van de diensten van

Instagram is het privacy beleid van Instagram van toepassing. Raadpleeg deze thread voor meer informatie.


Mailchimp Mass Messaging  Georgia, VS

We gebruiken Mailchimp om promotionele e-mails te versturen naar onze gebruikers. We delen uw naam en emailadres met Mailchimp. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Mailchimp is het privacybeleid van Mailchimp van toepassing.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.


Mailgun Mass Messaging  Californië, VS

We gebruiken Mailgun om transactionele e-mails te versturen naar onze gebruikers. We delen verschillende soorten persoonsgegevens met Mailgun, afhankelijk van wat voor soort bericht we versturen. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van Mailgun is het privacybeleid van Mailgun van toepassing.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.


MessageBird Mass Messaging Nederland, EU

Wij maken gebruik van MessageBird voor het versturen van sms-berichten en e-mails naar onze gebruikers. Wij delen jouw telefoonnummer, e-mailadres en sms-inhoud met MessageBird. De inhoud van de SMS kan persoonlijke informatie bevatten om jou direct te kunnen bereiken (bijvoorbeeld jouw naam). Wanneer wij gebruik maken van de diensten van MessageBird is het privacybeleid van MessageBird van toepassing.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving

Mixpanel Marketing/Analyse

Californië, VS

Mixpanel is een bedrijf voor bedrijfsanalyse. Het volgt de interacties van gebruikers met web- en mobiele applicaties en biedt tools voor gerichte communicatie met hen. De tool-set bevat in-app A/B-tests en enquêteformulieren voor gebruikers. De verzamelde gegevens worden gebruikt om aangepaste rapporten op te stellen en de betrokkenheid en het behoud van de gebruiker te meten. Ticketswap gebruikt Mixpanel voor betere rapportage en gebruikersanalyse.


Privacyverklaring van Mixpanel

Mollie Betalingen
Alleen voor betalingen in EUR
Nederland, EU

Bij de uitvoering van haar diensten treedt Mollie op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als betalingsdienstaanbieder heeft Mollie echter ook eigen verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Mollie kan daarom ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Mollie als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Mollie van toepassing.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving

Przelewy24 (“P24”)
Betalingen
Enkel voor PLN-betalingen
Polen, EU

Bij de uitvoering van haar diensten treedt P24 op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als aanbieder van betalingsdiensten heeft P24 echter ook eigen verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. P24 kan daarom ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die P24 als verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van P24 van toepassing. Zie voor meer informatie ook de pagina met informatie over de AVG

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Secureswap Mass Messaging Californië, VS

Voor onze SecureSwap-dienst hebben we een samenwerking met verschillende ticketaanbieders. Met deze ticketaanbieders hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen. Zie hier voor de volledige lijst van partneraanbieders en organisatoren van tickets.

Is gevestigd in de EU en moet derhalve voldoen aan de Relevante Wetgeving.


Segment Marketing/Analyse

Californië, VS

Segment is een plaats om klantgegevens te verzamelen en te versturen naar onze tools voor analyse (bijv. Google Analytics, Firebase) en marketingdoeleinden (zoals Google Adwords, Facebook Pixel etc.). Segment is in wezen een bedrijf dat ons helpt onze klantgegevens te verwerken. Wij verzamelen persoonsgegevens en cookies om de gebruikers te identificeren en de gegevens naar Segment te pushen om verbinding te maken met andere producten van derden voor analyse- en marketingdoeleinden. Zie hier voor meer details.

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.


Snapchat Marketing Californië, VS

Snap Inc. is een Amerikaans technologie- en camerabedrijf, gevestigd in Santa Monica, Californië. We gebruiken Snapchat API om onze gebruikers een kans te geven om hun openbare informatie op Snapchat te delen.

Privacybeleid van Snapchat

Stripe Betalingen
Californië, VS

Bij de uitvoering van haar diensten treedt Stripe op als Gegevensverwerker voor TicketSwap. Als betalingsdienstaanbieder heeft Stripe echter ook eigen verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Stripe kan dan ook worden beschouwd als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op alle gegevensverwerkingen die Stripe als Verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, is het privacybeleid van Stripe van toepassing.

Bij het verwerken van betalingen of uitbetalingen kunnen wij Stripe gebruiken om betalingen aan ons en andere gebruikers te verwerken. In een dergelijk geval worden uw betalingsgegevens via een versleutelde verbinding naar Stripe verzonden. Stripe gebruikt en verwerkt uw betalingsgegevens, zoals het bankrekeningnummer, in overeenstemming met de privacyverklaring van Stripe. Alleen de geanonimiseerde gegevens die wij zelf nodig hebben voor de verwerking van betalingen (zoals de laatste 4 cijfers van het creditcardnummer) slaan wij zelf op. 

Opgenomen in de Privacy Shield-lijst.
Al meer dan 3.900.000 tevreden gebruikers uit 20 verschillende landen!

Dirk

Werkt goed. Klantvriendelijk, snel en veilig (denk ik) al ben ik geen expert.

Mariska

Supergoed bevallen, werkt eenvoudig, top!

Petra

Betrouwbaar en functioneel. Weert de grote graaiers. Top!

Edwin

Dankzij TicketSwap toch nog naar KISS geweest !!!

Jolanda

Super concert gehad van Rammstein!! Prima site!

Yvonne

Zeer goed en zeer snel me kaartje gekregen niks om of op aan te merken

Antonio

ik wist niet dat het zo makkelijk was om kaartjes te kopen

Gerry

Ticketswap werkt goed,snel en netjes. Goede site👍

Anna

Alleen maar positieve ervaringen met deze site!

luc

prachtig middel om alles veilig in vlot te laten verlopen voor een eerlijke prijs! super

Jan

Snel, duidelijk en betrouwbaar !

Anne

Hoopvol wachtend op 2 tickets.

Danny

Geweldig dat jullie meteen de totale prijs laten zien, erg netjes! kan menig bedrijf wat van leren!

Juan

Betrouwbaar en snel, doe het niet via andere wegen !

Jo

Tickets verkocht in enkele seconden ! Luxe !

Laura

Hartstikke bedankt voor al jullie hulp! Heel blij mee.

Bart

Binnen vijf minuten mn ticket verkocht, top!

Carline

Prima service. Zonder problemen binnengekomen gisteravond. Zou ticketswap zo weer gebruiken.

Dennis

Nooit problemen mee gehad... Werkt Prima!!!

Eddy

Een site waar je van op aan kan!

Dirk

Werkt goed. Klantvriendelijk, snel en veilig (denk ik) al ben ik geen expert.

Mariska

Supergoed bevallen, werkt eenvoudig, top!

Petra

Betrouwbaar en functioneel. Weert de grote graaiers. Top!

Edwin

Dankzij TicketSwap toch nog naar KISS geweest !!!

Jolanda

Super concert gehad van Rammstein!! Prima site!

Yvonne

Zeer goed en zeer snel me kaartje gekregen niks om of op aan te merken

Antonio

ik wist niet dat het zo makkelijk was om kaartjes te kopen

Gerry

Ticketswap werkt goed,snel en netjes. Goede site👍

Anna

Alleen maar positieve ervaringen met deze site!

luc

prachtig middel om alles veilig in vlot te laten verlopen voor een eerlijke prijs! super

Jan

Snel, duidelijk en betrouwbaar !

Anne

Hoopvol wachtend op 2 tickets.

Danny

Geweldig dat jullie meteen de totale prijs laten zien, erg netjes! kan menig bedrijf wat van leren!

Juan

Betrouwbaar en snel, doe het niet via andere wegen !

Jo

Tickets verkocht in enkele seconden ! Luxe !

Laura

Hartstikke bedankt voor al jullie hulp! Heel blij mee.

Bart

Binnen vijf minuten mn ticket verkocht, top!

Carline

Prima service. Zonder problemen binnengekomen gisteravond. Zou ticketswap zo weer gebruiken.

Dennis

Nooit problemen mee gehad... Werkt Prima!!!

Eddy

Een site waar je van op aan kan!

Dirk

Werkt goed. Klantvriendelijk, snel en veilig (denk ik) al ben ik geen expert.

Mariska

Supergoed bevallen, werkt eenvoudig, top!

Petra

Betrouwbaar en functioneel. Weert de grote graaiers. Top!

Edwin

Dankzij TicketSwap toch nog naar KISS geweest !!!

Jolanda

Super concert gehad van Rammstein!! Prima site!

Yvonne

Zeer goed en zeer snel me kaartje gekregen niks om of op aan te merken

Antonio

ik wist niet dat het zo makkelijk was om kaartjes te kopen

Gerry

Ticketswap werkt goed,snel en netjes. Goede site👍

Anna

Alleen maar positieve ervaringen met deze site!

luc

prachtig middel om alles veilig in vlot te laten verlopen voor een eerlijke prijs! super

Jan

Snel, duidelijk en betrouwbaar !

Anne

Hoopvol wachtend op 2 tickets.

Danny

Geweldig dat jullie meteen de totale prijs laten zien, erg netjes! kan menig bedrijf wat van leren!

Juan

Betrouwbaar en snel, doe het niet via andere wegen !

Jo

Tickets verkocht in enkele seconden ! Luxe !

Laura

Hartstikke bedankt voor al jullie hulp! Heel blij mee.

Bart

Binnen vijf minuten mn ticket verkocht, top!

Carline

Prima service. Zonder problemen binnengekomen gisteravond. Zou ticketswap zo weer gebruiken.

Dennis

Nooit problemen mee gehad... Werkt Prima!!!

Eddy

Een site waar je van op aan kan!

Bekijk alle testimonials